Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Клаус Бринкбоймер, Георг Масколо
Заглавие: ООН - границите на световната политика
Резюме:

ООН: ГРАНИЦИТЕ НА СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКА

Клаус Бринкбоймер, Георг Масколо

Аналитично-публицистичен материал, критично оценяващ постиженията и недостатъците на Организацията на обединените нации. Основно внимание се обръiца на трудностите, които организацията среща в основната си мисия - запазването на мира и сигурността в света. Авторите посочват падането на престижа и поради архаични механизми и липса на политическа воля на страните-членки. Критичните коментари са от позициите на германската политика, неудовлетворена от привилегированото положение на 5-те велики сили - постоянни
членки на Съвета за сигурност. Не е подмината и темата за корупцията, като елемент от неефективността и необходимостта от промени.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 ООН - границите на световната политика.pdf