Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

Нашето послание
Внимавайте за България / 5

ООН в съвременния свят

Кофи Анан, Генерален секретар на ООН
В по-голяма свобода (Резюме на проект за реформа на ООН)/10

Клаус Бринкбоймер, Георг Масколо
ООН - границите на световната политика / 20

Доц. д-р Петранка Филева
Медиите и съвременният световен ред  /29

Геополитика, история, право (научна дискусия)
Доц. д-р Стоян Бараков
Балканите и НАТО в зората на милениума /53

Игор Панарин
Доктрината за новата Евроазия  /92

Дънкан Пери
Македонският въпрос днес: американската гледна точка  /109

Гергана Кресналийска
Гражданското общество в Югоизточна Европа - необходимо условие за регионална стабилност? /133

Научно-информационен блок

Йоанна Чорева
Българо-руските отношения на най-високо равнище 2003-2004 г. /146

Д-р Красимир Клисаров
„Циганският проблем" и националната сигурност на България  /159

Архивите проговарят
Убийството на президента Кенеди като проблем на съветско-американските отношения (Материали от „Елциновия архив") /170

В помощ на студента-международник

Ресурси по Интернет за международните отношения /178
Хронология на ООН  /182
За нашите автори     /197
Резюмета                 / 199

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf