Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и: д-р Елеонора Пенчева
Заглавие: Арнолд Тойнби за смисъла на човешката еволюция
Резюме:

АРНОЛД ТОЙНБИ ЗА СМИСЪЛА НА ЧОВЕШКАТА ЕВОЛЮЦИЯ

д-р Елеонора Пенчева

Пресечната точка на всички съвременни проблеми - насилие, мафии, корупция, безработица, бедност - безспорно е човекът, твърди д-р Елеонора Пенчева в статията си „Арнолд Тойнби за смисъла на човешката еволюция". Тя прави анализ на произведенията на Арнолд Тойнби, който придава на историята нов смисъл като анализира ролята на човека и неговия вътрешен свят (биологичен, психичен, философски и религиозен) и чието творчество вплита съдбата на отделния индивид като основа в тъканта на историята. Според авторката „историята - това сме ние". Оправданието на „злото" като изначална същност на човека е толкова вярно, колкото и наличието на „доброто" в него, развитието на което осмисля всяко човешко съществуване.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Арнолд Тойнби за смисъла на човешката еволюция.pdf