Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и: Мирчо Иванов
Заглавие: Международноправно положение на неутралните страни членки на Европейския съюз
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕУТРАЛНИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Мирчо Иванов

В статията „Международноправно положение на неутралните страни членки на Европейския съюз" авторът Мирчо Иванов разглежда положението на тези страни от гледна точка на международното право. Проследяват се последователните етапи на развитие на неутралитета в тях от началото му до присъединяването им към Европейския съюз. Динамичното развитие на международните отношения изисква от Европейския съюз като водещ икономически и политически актьор в световен мащаб да води активна външна политика. Именно с оглед по-нататъшното развитие на Общата европейска политика и политика на сигурност и особено на Европейската политика за сигурност и отбрана е важно да бъдат дефинирани ангажиментите на неутралните страни членки на Европейския съюз. В статията е анализирана правната основа на неутралитета, като същевременно са разгледани и различните му форми.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Международноправно положение на неутралните страни членки на Европейския съюз.pdf