Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Чавдар Николов
Заглавие: Необходима е сериозна корекция в политиката ни спрямо Македония
Резюме:

НЕОБХОДИМА Е СЕРИОЗНА КОРЕКЦИЯ В ПОЛИТИКАТА НИ СПРЯМО МАКЕДОНИЯ

Доц. д-р Чавдар Николов

В статията си „Необходима е сериозна корекция в политиката ни спрямо Македония" доц. д-р Чавдар Николов застъпва мнението, че българският национализъм е достигнал такъв стадий, при който той, въпреки ексцесиите на реториката, е практически неразличим по съдържание от влаганото в понятието патриотизъм. Национализмът на българите вече може спокойно да приема успоредното развитие на „българското начало" в две държави. Според автора към задължителните предусловия за членство на Македония в ЕС задължително следва да се прибави и възстановяването на унищожените, обругани и фалшифицирани паметници на българската култура и история на територията на страната. В средносрочна перспектива той вижда възстановяването на историческата истина за произхода на Македония и македонците като опция, попечеливша от опцията, която предлага македонизмът.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Необходима е сериозна корекция в политиката ни спрямо Македония.pdf