Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Александър Рангелов
Заглавие: Несъстоялият се диалог
Резюме:

НЕСЪСТОЯЛИЯТ СЕ ДИАЛОГ

Доц. д-р Алексадър Рангелов

В статията „Несъстоялият се диалог" е тематизиран емблематичен профил на политическия диалог относно присъединяването на България към НАТО. Избор, оказал се съдбовен цивилизационен избор на страната. Представени са трудностите в изработването на национален консенсус. Доц. д-р Александър Рангелов изследва модусите на политическата непроводимост в българския диалог, родили манихейска инфантилност във визиите на основните политически фамилии. Политическото различие е субстанциализирано като условие за присъствие и затова диалогът е привиден, представен, за да се окаже диалог на глухи. Дефектите на българския политически диалог ще дадат шанс на институционално решение, еманципирано от потребен политически консенсус, за да останат фамилен белег на българския обществен живот.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Несъстоялият се диалог.pdf