Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Андрей Пантев
Заглавие: Европейската идея като исторически рецидив
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ РЕЦИДИВ

Проф. д-р Андрей Пантев

В статията „Европейската идея като исторически рецидив" се анализират съвременните проблеми в обществено-политическото развитие на света и Европа като част от миналите исторически и религиозни спорове между цивилизациите. Андрей Пантев защитава тезата, че самата европейска идея е своеобразна историческа проекция - продукт на миналото. Разглежда перспективата за обединението на Европа като неумолим процес, който възпроизвежда на по-високо ниво вече състояли се исторически обединения. Европеизацията предполага единен държавен ред, проектиран по различен начин в Европа на Наполеон и в Европа на Шуман. И в двата случая е налице разлика между традиционните ни представи за Европа като културно-историческа общност и Европейския съюз като междудържавна организация. Тази разлика обаче много често бива подминавана и игнорирана. Статията анализира понятията „европеизъм" и „национализъм" и изяснява въпроса дали европеизмът е продължение, или отрицание на национализма, който стои в основата на създаването на съвременна Европа.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Европейската идея като исторически рецидив.pdf