Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и: д-р Анна Димитрова
Заглавие: Глобализацията в социално-политически контекст: български и френски позиции
Резюме:

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ: БЪЛГАРСКИ И ФРЕНСКИ ПОЗИЦИИ

д-р Анна Димитрова

Анализът на д-р Анна Димитрова в статията „Глобализацията в социално-политически контекст: български и френски позиции" показва, че на обществено равнище липсват задълбочени изследвания върху глобализацията в български контекст, тъй като проблемът се осмисля най-често през призмата на други процеси като либерализацията на българската икономика. интеграцията на страната в ЕС, участието на българската култура на глобалната сцена. и то обикновено в позитивна светлина. Подчертано е критичното отношение на Фrенската общественост към глобализационните трансформации, особено в политическата сфера, където отслабването на държавата буди социални протести. Анализирани са основните предизвикателства. пред които се изправя френското общество в епохата на глобализацията, изяснено е понятието „алтерглобализъм". отчетена с разликата между глобализацията и процеса на европеизация.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Глобализацията в социално-политически контекст български и френски позиции.pdf