Публикации

.

Година: 2020
Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: съдържание
Резюме:

 Съдържание

 

Проф. д-р Искра Баева

Как „отличничките“ от Централна Европа станаха проблем за Европейския съюз / 12

 

Проф. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова

Нови медийни компетенции в университетското образование / 31

 

Д-р Станислав Станев

Етно-религиозната дискусия в Северна Македония като аспект на сигурността на региона на Западните Балкани / 46

 

Д-р Албена Иванова

Принципите на обществените поръчки, изведени от практиката на Съда на Европейския съюз / 60

 

Д-р Мартин Захариев, Гл. ас. д-р Цветелина Димитрова

Международна компетентност по производства, свързани с нарушения на Общия регламент за защита на данните / 74

 

Гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова, д-р Светослава Димитрова

Програма за устойчиво развитие на Световната организация за интелектуална собственост / 101

 

Рецензии

 

Гл. ас. д-р Диана Иванова

Никола Аврейски. История на европейската идея / 114

 

Докторанти в науката

 

Диана Кареновна Папоян

Положението на турските арменци след Берлинския конгрес (1/13 юни – 1/13 юли 1878 г.) и причините за резервираното отношение на Русия към тях / 121

 

Георги Тодоров

Териториални планове и договорености между Великите сили за съдбата на следвоенна Германия / 139

 

Радослав Тодоров

Теоретико-методологични аспекти на геополитиката / 152

 

Нашите автори / 175

Пълен текст - pdf: PDF document съдържание.pdf