Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Десислава Маринова-Димитрова
Заглавие: Функции на посредниците в международните конфликти
Резюме:

ФУНКЦИИ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНФЛИКТИ

Десислава Маринова-Димитрова

През последните 20-30 години се засилва интересът към проблематиката на
международното посредничество. Въпреки това все още няма общоприето становище по отношение на възможните функции на медиаторите. Настоящата
статия е опит за класификация на функциите на посредниците. Разгледани са пет функции - посредник помощник за започване на преговорите; посредник пом.Jщник за улесняване на комуникацията; посредник помощник за опознаване на конфликта и опонента; посредник формулировчик; посредник манипулатор. Посочени са основните действия, характерни за всяка функция. Представени са някои препоръки за избора на поведенито в различни ситуации и при различни особености на медиатора, конфликта и опонентите.

Пълен текст - pdf: PDF document 11 Функции на посредниците в международните конфликти.pdf