Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Капитан 1 ранг, доц. д-р Боян Медникаров
Заглавие: Историческа обусловеност на факторите, формиращи средата за сигурност в Черноморския регион
Резюме:

ИСТОРИЧЕСКА ОБУСЛОВЕНОСТ НА ФАКТОРИТЕ, ФОРМИРАЩИ СРЕД..Л ГАЗА СИГУРНОСТ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Капитан I ранг, доц. д-р Боян Медникаров

Наложилата се през последните години тенденция националните интереси на РБългарии все по-силно да се обвързват с морето, което придобива нарастващо значение за сигурността и икономическия просперитет на държавата, предполага и тяхната адекватна защита. Дефинирането на защитата на морския суверенитет определя необходимостта да се обърне специално внимание на средата, в която ще се изгражда и функционира системата за защитата на морския ни суверенитет. Основният фокус на тези изследвания трябва да се насочи към оценка на влиянието на средата в Черноморския регион върху концептуалните и организационни основи на защита на морския суверенитет. Решаването на тази научноизследователска задача предполага и определяне на основните фактори, влияещи върху сигурността в региона. В този контекст авторът анализира факторите, които определят способността на РБългария да отстоява своите интереси в морското пространство, както и. многообразните предизвикателства, рискове и заплахи за националната сигурност, свързани със специфичната морска среда.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Историческа обусловеност на факторите, формиращи средата за сигурност в Черноморския регион.pdf