Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Доц. д-р Мария Чавдарова
Заглавие: Външна политика чрез „твърда" сила
Резюме:

ВЪНШНА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ „ТВЪРДА" СИЛА

Доц. д-р Мария Чавдарова

Статията анализира използването на военна сила като основно външнополитическо средство на САЩ през двата мандата на президента Джордж
Уокър Буш. Авторът акцентира върху проблемите в отношенията на САЩ със „стара" Европа във връзка с войната в Ирак, Афганистан, Косово, противоракетния ядрен щит на САЩ в Чехия и Полша, излизането на САЩ от Договора за ПРО, проблемите с Русия по линия на Договора за ограничаване на обикновените въоръжени сили в Европа. Очертава се качествената разлика между мироопазване и мироналагане, негативното влияние на унилmералната външна политика на САЩ върху съюзническите отношения в НАТО, маргинализираната роля на ООН. Направен е опит да се разкрият поуките за България в сферата на.сигурността. Особено внимание се придава на връзката между военнополитическа и икономическа сигурност, на необосновано големия относителен дял на военните разходи за сметка на социалноикономически
интереси и потnебности.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Външна политика чрез твърда сила.pdf