Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Джон Ситилидис
Заглавие: Политиката на САЩ в мюсюлманския свят
Резюме:

ПОЛИТИКАТА НА САЩ В МЮСЮЛМАНСКИЯ СВЯТ
Джон Ситилидис

Джон Ситилидис разглежда официалните американски перспективи, засягащи кризите, с които САЩ и техните партньори и съюзници се опитват да се справят в мюсюлманския свят. Той търси отговори на въпросите: Как се стигна до този стадий? Къде се намираме днес? Каква е целта на САЩ? Как се стремят да я постигнат? Какво можем да очакваме през идните години? Авторът изброява постоянните кризи в целия свят, подклаждани от фашистки политически режими или религиозен фанаmизъм. Според него Съединените щати ще се стремят да отворят сърцата и умовете, да чуят гласовете, в които от години никой не се е вслушвал извън загворническите килии и подземията за изтезание, да спомогнат за успеха на политическата, законовата, икономическата и социалната либерализация, където това е възможно. Това ще бъде ключовага битка през идните години, като САЩ трябва да превърнаг в дело своето обещание за  демократизация вместо диктагура, за свобода вместо потисничество, за възможности вместо икономически лишения, за надежда вместо отчаяние.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Политиката на САЩ в мюсюлманския свят-1.pdf