Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Доц. д-р Bacил Сивов
Заглавие: Европейската стратегия на интеграция на Балканите
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ НА ИНТЕГРАЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ

Доц. д-р Васил Сивов

За да получим представа доколко Балканите имат значение за укрепване на ролята на Европа на международната арена, авторът се опитва да отговори на въпросите: Имат ли Балканите бъдеще извън европейската перспектива? Какво е бъдещето на Европа, ако не успее изцяло да интегрира страните от континента? Съществува ли в Балканския регион обективно съвпадение на стратегическите интереси на ЕС и Русия? За пълнотата на анализа доц. д-р Васил Сивов изследва ролята, която може да изиграе приобщаването на региона към интеграционните процеси, както и шансовете и възможностите на отделните страни за пълноправно членство в общността. Той се спира на фазите в политиката на ЕС по отношение на Балканите, както и на процеси, те в отделните балкански страни по пътя им към ЕС. Според него Евросъюзът осъществява един по-мек тип регионално лидерство, неориентирано към пряка намеса в съществуващите конфликти. Особеност на неговия подход е включването на конфликтния регион в европейски програми с последователни етапи на интегриране в структурите на общността.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Европейската стратегия на интеграция на Балканите.pdf