Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
ГЕОПОЛИТИКА
Рамадан Aтaлaй
Новите граници на енергийната сигурност на Европейския съюз и енергетиката на България / 11

Eмил Казаков
Глобалната геополитическа идентичност на България /27

БАЛКАНИТЕ В МИНАЛОТО И ДНЕС
Доц. д-р Bacил Сивов
Европейската стратегия на интеграция на Балканите /48

Проф. д-р Шербо Растодер
Черна гора през ХХ век (кратък преглед) /83

д-р Теофанис Малкидис
Пактът за стабилност и Югоизточна Европа /104

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Проф. Дейвид Госсе
Китай и системата от международни отношения /123

Джон Ситилидис
Политиката на САЩ в мюсюлманския свят /130

Доц. д-р Мария Чавдарова
Външна политика чрез „твърда" сила /141

ПРОБЛЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО
Капитан 1 ранг, доц. д-р Боян Медникаров
Историческа обусловеност на факторите, формиращи средата за сигурност в Черноморския регион /161

Ас. Мирослава Йорданова
Предизвикателства пред бъдещата морска политика на Европейския съюз /173

Десислава Маринова-Димитрова
Функции на посредниците в международните конфликти /185

Ст. ас. Чавдар Стоянов
Съучастие в международно престъпление според Римския статут на Международния наказателен съд /204

ИЗ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ АРХИВИ
Акад. Николай Тодоров
Из: „Доклад за политиката на правителството на А.Папандреу и перспекти-
ви за развитие на българо-гръцките отношения" /213

ln memoriam /225
Нашите автори /227
Резюмета /230

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf