Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р фил. н. Васил Проданов
Заглавие: Сингапурският модел на догонващо развитие
Резюме:

СИНГАПУРСКИЯТ МОДЕЛ НА ДОГОНВАЩО РАЗВИТИЕ

Проф. д-р филос. н. Васил Проданов

В статията акцентът се поставя върху Сингапур като държава с открв:та икономика и експортна ориентшщя. Обръща се внимание на създаването на човешки капитал и значението на науката, на политическата система, налагаща като основна ценност стабилността, на социалния капитал чрез конфуциански нормативен порядък, морални стимули и морални кампании, на специфичната социална политика, осигуряваща единство на обществото и стимулираща ускорено догонващо развитие. Разглежда се демографията на малката страна, изминала за
няколко десетилетия пътя от крайно бедно общество до оазис на благополучието в един регион, в който има все още много живеещи внищета.

Пълен текст - pdf: PDF document 13 Сингапурският модел на догонващо развитие.pdf