Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков
Заглавие: Абдула Азам - създателят на идеологическата "отрова" на Ал Кайда
Резюме:

АБДУ ЛА АЗАМ - СЪЗДАТЕЛЯТ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА "ОТРОВА" НА АЛ КАЙДА

Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков


В статията авторът описва основни моменти от живота, творчеството и дейността на Абдула Юсуф Азам, познат като духовния баща на У сама бин Ладен. Застъпва се мнението, че той е създателят на съвременната теория на насилието под религиозно було, успял да произведе съвременната форма на религиозна омраза и нетърnимост, нареждайки се в редицата на значимите ислямистки идеолози, чиято амбиция е подстрекателство към междуконфесионално противопоставяне и сблъсък и чието идейно творчество, както и това на останалите джихадистки пропагандатори продължава активно да присъства в радикалните интернет-форуми. Особено внимание се обръща на
мъченичеството, джихада като колективно военно действие и неговите
доводи.

 

Пълен текст - pdf: PDF document 11 Абдула Азам - създателят на идеологическата отрова на Ал Кайда.pdf