Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: ЖоржХадад
Заглавие: Путин „открадна" България от Америка и реализира голям „качествен ход" за руското влияние
Резюме:

ПУТИН „ОТКРАДНА" БЪЛГАРИЯ ОТ АМЕРИКА И РЕАЛИЗИРА ГОЛЯМ „КАЧЕСТВЕН ХОД" ЗА РУСКОТО ВЛИЯНИЕ

Жорж Хадад

В статията се разглежда посещението на руския президент Владимир Путин в· България през· втората половина на януари 2008 и неговото специфично значение. Особено внимание се отделя на споразуменията, сключени между руските и българските отговорни лица: за изграждане на нова атомна станция за производство на електричество в района на Белене; за железопътен и морски транспорт на пътници през Черно море, което ще улеснява и стимулира туризма и търговията между двете страни или транзитно през тяхн:ата територия; за прокарване на петролопровод през българска територия, който ще транспортира петрол от Русия или транзитнd през руска територия към Средиземно море през Гърция, без да минава през Турция; за прокарване на газопровод за ·1у~.нспортиране на природен газ,. който ще минава през българска територия към Сърбия, Италия и ЗаПадна Европа

Пълен текст - pdf: PDF document 10 Путин открадна България от Америка и реализира голям качествен ход за руското влияние.pdf