Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Йоанис Стрибис
Заглавие: Нарастващата грижа за сигурността в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество
Резюме:

НАРАСТВАЩАТА ГРИЖА ЗА СИГУРНОСТТА В РАМКИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Йоанис Стрибис

Статията се фокусира върху последствията, които 11 сецтември има в ОЧИС. Обособяват се две важни развития. Първото с.е свързва с терористичните явления и по-конкретно с опита да се заздрави регулаторната рамка на ОЧИС, що се от:аася до борбата срещу тероризма чрез детайлно разработване на отличителен допълнитеден протокол към Споразумението за борба с престъпността, което главно се занцмава с тероризма. Второто по-предизвикателно и широкообхватно развитие включва преминаването на традиционния лимит на „прагматичната
концепция" на ОЧИС за сигурност чрез икономическо сътрудничество и отварянето на организацията към „чисти" мерки за безопасност.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Нарастващата грижа за сигурността в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество.pdf