Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Николай Слатински
Заглавие: Конфликти и сигурност: йерархични vs. мрежови структури
Резюме:

КОНФЛИКТИ И СИГУРНОСТ: ЙЕРАРХИЧНИ VS. МРЕЖОВИ СТРУКТУРИ

Доц. д-р Николай Слатински

Съвременните тенденции в международните отношения, тяхната силна динамика, непредсказуемост и нелинейност, необходимостта от преминаване от ортодоксалния дневен ред на сигурността към "парадигмата на устойчивата сигурност", са серйозно предизвикателствопред конфликтологията и  конфликтолозите. В категорийния апарат и научния инструментариум навлизат понятия като синергия, самоорганизация, дисипативни структури, хаос. Все по-често също така се анализират мрежовостта и мрежовите структури, за които авторът говори в статията си. Той твърди, че един от водещите конфликти на настоящето е конфликтът между йерархичните и мрежовите структури, откъдето
произтича и драмата на Държавата в наши дни: Държавата трябва да съчетава йерархичността, защото все пак е Държава, с мрежовостта - за да е способна да дава отговор на съвременните предизвикателства

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Конфликти и сигурност йерархични vs. мрежови структури.pdf