Публикации

.

Година: 2021
Брой: 2
Автор/и: Докторант Красимир Каменов
Заглавие: Афганистанската криза и нейното отражение върху националната сигурност на Република България
Резюме:

АФГАНИСТАНСКАТА КРИЗА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Докторант Красимир Каменов, Катедра „Национална сигурност“, Факултет по Информационни науки, Университет по Библиотекознание и информационни технологии,  София

 

Резюме:

В статията са изследвани причините за възникването на афганистанската криза от август 2021 г. и негативните тенденции в Близкия изток в перспектива, както и дестабилизацията на Средния изток и факторите, имащи отрицателно въздействие върху националната сигурност на Република България в два основни аспекта: бежанска вълна и потенциална опасност от извършване на терористични актове на територията на страната.

Ключови думи: афганистанска криза, бежанска вълна, потенциална опасност, тероризъм.

 

 

THE AFGHAN CRISIS AND ITS IMPACT ON THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

 

PhD student KrasimirKamenov, Department of National Security, Faculty of Information Sciences, Library Studies and Information Technologies University, Sofia

 

Abstract:

This scientific article examines the causes of the Afghan crisis of August 2021 and the negative trends in the future that could have in the Middle East. The destabilization of the Middle East and the factors having a negative impact on the national security of the Republic of Bulgaria in two main aspects - the refugee wave and the potential danger of committing terrorist acts on the territory of the country.

Keywords: afghan crisis, refugee wave, potential danger, terrorism.

Пълен текст - pdf: PDF document 4-Афганистанската криза и нейното отражение върху националната сигурност на Република България.pdf