Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Проф. д. ист. н. Трендафил Митев
Възстановяване и обогатяване на основните политически символи на българската държавност след 1878 г. /9

Ст. н. с. д-р Любомир Иванов
Българската политика спрямо Република Македония: препоръки за развитието на добросъседски отношения след приемането на България в ЕС и в контекста на разширението на ЕС и НА ТО в Западните Балкани /24

Киро Александров
Западните Балкани - големите предизвикателства/43

Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаили
Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г. /61

годишнини
Доц. д-р Камен Лозев
Бъртранд Ръсел и цивилизацията в атомния век /79

Искра Баева
Полският март '68 като международен проблем/89

Доц. д-р Стоян Бараков
Тито - първият комунистически дисидент? /104

ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА
Доц. д-р Николай Слатински
Конфликти и сигурност: йерархични vs. мрежови структури /122

Йоанис Стрибис
Нарастващата грижа за сигурността в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество/134

Жорж Хадад
Путин „открадна" България от Америка и реализира голям „качествен ход" за руското влияние/142

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков
Абдула Азам - създателят на идеологическата "отрова" на Ал Кайда /„153

д-р Киряк Цонев, Мирослава Цонева
За един несъстоял се докрай диалог /178

ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ
Проф. д-р филос. н. Васил Проданов
Сингапурският модел на догонващо развитие /189

доц. д-р Мария Чавдарова
Политическа система на Република Словения/203

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Кирил Алексиев
Югоизточна Европа - европейски Избор и предизвикателства /215

Доц. д-р Антон Първанов, д-р Петър Митов
Външна политика на арабските страни в условията на глобализация /117

Нашите автори /220

Резюмета/224

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf