Публикации

.

Година: 2008
Брой: 4
Автор/и: Георги Стоев
Заглавие: Българо-македонските отношения в периода 1991 - 2008 г. Поглед от България
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Българо-македонските отношения в периода 1991 - 2008 г. Поглед от България.pdf