Публикации

.

Година: 2008
Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

Вероника Стоилова
Кипърският въпрос като проблем на международните отношения на Балканите - 1955 - 1983 г. Характеристики и еволюция/ 11

Елена Чурукова
Европейската стратегия за сигурност и отбрана в отношенията между страните от НА ТО и ЕС / 28

Пламена Златева
Българо-македонските отношения от гледна точка на българската външна политика/ 42

Елиз Бохосян
Анализ на българо-македонските отношения/ 59

Сергей Дубенко
Македонско-българските отношения след 1991 г. / 71

Сабрина Калъч
Българо-македонските отношения - поглед от България / 90

Георги Стоев
Българо-македонските отношения в периода 1991 - 2008 г. Поглед от България / 96

Анелия Стефанова
Югославия и начеването на кризата в зората на новия световен ред / 108

Алексей Поглубко
Българо-украинските отношения/ 120

България в Европейския съюз, Европейският съюз в България и моето място сред тях

Райна Михалева Първа награда / 132

Мариета Мицева Втора награда / 136

Росен Григоров Трета награда / 140

Васил Ставрев Извънредна награда / 144

Нашите автори / 146

Съдържание на броевете от 2008 г. / 149

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf