Публикации

.

Година: 2021
Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: In Memoriam
Резюме:

In Memoriam

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 6 септември 2021 г. почина проф. д-р ЕНЬО ВАСИЛЕВ САВОВ.

ЕНЬО САВОВ е преподавател по международно право, международни отношения и право на Европейския съюз. Чел е лекции по теория и практика на международните преговори, дипломатическо и консулско право в УНСС, в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и в Нов български университет – София. Член е на академичния състав на Университета в гр. Аахен – Германия.

Проф. д-р Еньо Савов е сред основателите на катедра „Международни отношения“ в УНСС – София, както и сред първите преподаватели в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Взел е участие в редица научни процедури и научни журита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и за заемане на академични длъжности. 

Проф. д-р Еньо Савов е дипломат от кариерата, заместник-министър на външните работи на България в периода 1990-1991 г. Посланик на Република България в Индия през периода 1991-1994 г. Постоянен представител на Република България към ООН и други международни организации във Виена – Австрия, ръководител на българската делегация на Виенските преговори за взаимно съкращаване на въоръжените сили и въоръженията и свързаните с това мерки в Централна Европа. Участник в редица международни преговори.

Член на Българското дипломатическо дружество и на Българската асоциация за европейско право.

Проф. д-р Еньо Савов остави трайна следа в дипломатическата практика и в българската международноправна наука. Автор е на многобройни  научни трудове и публикации.

Преподавателите и служителите от Правно-историческия факултет се покланят пред светлата му памет.

 

Пълен текст - pdf: PDF document 8-In-Memoriam.pdf