Публикации

.

Година: 2009
Брой: 1
Автор/и: Мария Бакалова, Татяна Манчева
Заглавие: Процесите на евроинтеграция в Югоизточна Европа и тяхното въздействие върху балканските национализми
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 16 Процесите на евроинтеграция в Югоизточна Европа и тяхното въздействие върху балканските национализми.pdf