Публикации

.

Година: 2009
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р ик. н. Димитър Йончев
Заглавие: Относно въпроса за променливите при класифицирането на политическите системи
Резюме:

ОНОСНО ВЪПРОСА ЗА ПРОМЕНЛИВИТЕ ПРИ КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ

Проф. д-р ик. н. Димитъ Йончев

Проф. Димитър Йончев разглежда класифицирането на политическите системи, направено от водещи учени в тази област, като особено внимание обръща на въпроса за юбора на променливите при това класифициране. Той изразява мнението, че колкото по-близки са променливите по своята природа до класифицираната материя, толкова по-точна е предложената класификация. В статията се прави опит да се предложи решение. при което като предпоставка служи убеждението, че противопоставяне между политически режим и тип на господство в рамките на една и съща политическа система би било контрапродуктивно, доколкото това са две страни на едно и също явление, които при това са достатъчно проникнати помежду си.

Пълен текст - pdf: PDF document 13 Относно въпроса за променливите при класифицирането на политическите системи.pdf