Публикации

.

Година: 2009
Брой: 1
Автор/и: Кирил Илиев
Заглавие: Газовата зависимост на България от Русия. А сега накъде?
Резюме:

ГАЗОВАТА ЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГ АРИЯ ОТ РУСИЯ. А СЕГА НАКЪДЕ?

Кирил Илиев

Статията разглежда зависимостта на България от Русия в сферата на енергетиката. Газовата криза от началото на 2009 година и алтернативите, стояли пред нашето правителство, са основната тема. Това е един анализ на "'изпитанието на далновидността" на външната ни политика за последните 20 години. Авторът прави извода, че България е наистина в едно сериозно положение между "'чука и наковалнята'' като партньор на Русия, съюзник на САЩ и член на ЕС. В края на статията Кирил Илиев прави предложения за мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се избегнат бъдещи кризи от този тип, които могат да се окажат фатални за нашата икономика, и предлага начини за получаване на по-голяма независимост за нашата индустрия, енергетика и държава въобще.

Пълен текст - pdf: PDF document 12 Газовата зависимост на България от Русия. А сега накъде.pdf