Публикации

.

Година: 2009
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Васил Сивов
Заглавие: Европейски газови конфликти - заплахи и решения
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКИ ГАЗОВИ КОНФЛИКТИ - ЗАПЛАХИ И РЕШЕНИЯ

Доц. д-р Васил Сивов

Глобалното търсене на въглеводородни суровини стремително расте и изостря до крайност конкуренцията в енергийния сектор. На този фон се засилва зависимостта на енергодефицитните райони, какъвто е Западна Европа. от вносни въглеводороди, и:шреварващ дял в които заема природният газ.· За преноса на природен газ е необходимо съединяване на изолираните и регионални газотранспортни системи, увеличаване на обемите на транспортирания, приемания и съхранявания природен газ, разширяване на капацитета на подземните хранилища, модернизация на съществуващите и съоръжаване на нови тръбопроводи. В статията са разгледани ·шплахите и въ:зможните решения в тази ситуация.

Пълен текст - pdf: PDF document 11 Европейски газови конфликти - заплахи и решения.pdf