Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Александър Рангелов
Заглавие: Суверенитетът - разбиран и правен - или за. контроверзиите на модерността
Резюме:

СУВЕРЕНИТЕТЪТ- РАЗБИРАН И ПРАВЕН - ИЛИ ЗА КОНТРОВЕРЗИИТЕ НА МОДЕРНОСТТА

Проф. д-р Александър Рангелов

"Суверенитетът - разбиран и правен - или за контроверзиите на модерността" е рецензия на книгата на проф. д-р Милан Миланов "От Вестфалия до Багдад. Суверенитетът и въоръжената хуманитарна интервенция в условията на новия световен ред" (ГорексПрес, София, 2009 г.), в която авторът отделя значимо място на развитието на идеята и практиката на въоръжената хуманитарна интервенция и на нейните механизми в р~лични периоди от развитието на модерните международни отношения. Анализирани са международноправните измерения на новия световен ред и са очертани неговите последствия за системата на международните ·отношения. Особено внимание е обърнато на концепцията за суверенитета в съвременната действителност в сравнение с традиционното гледище на международното право.

Пълен текст - pdf: PDF document 12 Суверенитетът - разбиран и правен - или за Контроверзиите на модерността.pdf