Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Иво Цеков
Заглавие: Ролята на недостига на водни ресурси за регионалната сигурност
Резюме:

РОЛЯТА НА НЕДОСТИГ А НА ВОДНИ РЕСУРСИ ЗА РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Иво Цеков

През десетилетията на Студената война парадигмата на международната сигурност беше доминира от традиционни проблеми като стратегическото ядрено противопоставяне и надпреварата във въоръжаването. След края на междублоковия конфликт тези въпроси не загубиха своето значение, но вниманието на международната общност постепенно се насочи :към нов набор проблеми, колективно определяни като нетрадиционни заплахи за сигурността. Те имат невоенен характер и са свързани предимно с процесите на глобализация, които създават проблеми за икономическото и общественото развитие на държавите. Особено нарасна ролята на енергийните ресурси, които днес се разглеждат като важен компонент на националната сигурност на всяка държава. Настоящият материал се спира на основните въпроси, свързани с разпределението на енергийните източници в световен мащаб, и на конфликтния потенциал, с който те са заредени.

Пълен текст - pdf: PDF document 10 Различните геополитически ориентири и перспективите за регионалното сътрудничество в Кавказкото пространство.pdf