Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Проф. Тамаз Путкарадзе
Заглавие: Различните геополитически ориентири и перспективите за регионалното сътрудничество в Кавказкото пространство
Резюме:

РАЗЛИЧНИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРИ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РЕГИОНАЛНОТО·СЪТРУДНИЧЕСТВО В КАВКАЗКОТО ПРОСТРАНСТВО

Проф. Тамаз Путкарадзе

Кавказ е една от горещите точки в евроазиатското пространство, където днес има няколко огни~ца на конфликти. В статията са разгледани противоречията в този регион, отдавна придобили глобален характер в целия Южен Кавказ, който все повече се оказва . в сферата ' на икономическите интереси на Запада, и факторите, способстващи развитието на мирните процеси, като създаване на условия за делово и взаимоизгодно сътрудничество, основно с икономически и културен характер.

Пълен текст - pdf: PDF document 10 Различните геополитически ориентири и перспективите за регионалното сътрудничество в Кавказкото пространство.pdf