Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Манол Станин
Заглавие: Международноправни аспекти на отрицателното въздействие върху благата
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЛАГАТА

Гл. ас. д-р Манол Станин

Правото отразява благата, за да регламентира усвояването на полезните им свойства и чрез тяхното институционализиране установява възможността за правомерното им увреждане с оглед на постигането на законово · определени цели. Начините, средствата и формите на отрицателно въздействие, както и върху кои блага това е допустимо, са отразени в нормите на вътрешното и международното право. Всяко посегателство върху тези блага, когато е съответно на тези разпоредби, се определя като законосъобразно и полезно за демократичното общество.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Международноправни аспекти на отрицателното въздействие върху благата.pdf