Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов
Заглавие: За съответствието между международната и вътрешната уредба относно мерките срещу финансирането на тероризма
Резюме:

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНАТА И ВЪТРЕШНАТА УРЕДБА ОТНОСНО МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Гл. ас. д.,.р Чавдар Стоянов

Статията на rл. ас. д-р Чавдар Стоянов е посветена на съответствието между международната и националната уредба относно мерките срещу финансирането на тероризма. През последните десетилетия терористичната дейност надхвърля националните територии на държавите и придобива ясно очертани международни измерения. Противодействието 8 рамките на отделно взета държава не е възможно. Именно в това се крие и причината държавите да търсят обединяване на своите усилия чрез .сближаване и уеднаквяване· на.· националните си законодателства в, борбата срещу тероризма. Авторът подчертава, че Република България е ратифицирала и обнародвала· почти всички основни международни инструменти за преследване и наказване на
различните форми на тероризъм, като същевременно се е присъединила
и към основните международноправни ·актове в областта. на екстрадицията и цялостното междудържавно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 За съответствието между международната и вътрешната уредба относно мерките срещу финансирането на тероризма.pdf