Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Алекса Джилас
Заглавие: Дьо Гол и лутанията на съвременна Европа
Резюме:

ДЬО ГОЛ И ЛУТАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

Алекса Джилас

В портрета, който прави на може би най„великия френски държавник от периода след Втората световна война __;_:генерал Шарл дьо Гол, Алекса Джилас се е опитал (и е успял) да разкрие неповторимостта не само на лидера, а и на човека. Авторът обръща внимание както на безспорната харизма на Шарл дьо Гол, така и на някои негови укорими действия и бездействия. Независимо от това (а може би именно поради това), читателят възприема и текста, и неговия обект с разбиране и с лесно обясними симпатии.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Дьо Гол и лутанията на съвременна Европа.pdf