Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Жеко Кьосев
Заглавие: Човекът, който създаде съвременна Франция (Политически портрет на генерал Шарл дьо Гол)
Резюме:

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО СЪЗДАДЕ СЪВРЕМЕННА ФРАНЦИЯ
(Политически портрет на генерал Шарл дьо Гол)

Доц. д-р Жеко Кьосев

Шарл дьо Гол започва пътя си към голямата политическа сцена почти инкогнито, а го завършва с ореола на един от най-големите политически мъже на Франция и в света. Една от основните причини, поради които генералът влиза с главни букви във фр~нската политическа история, е неговата . прецизно изградена система от възгледи върху политиката. Днес много политолози в света с основание твърдят, че едно отголемите явления в политическия живот през втората половина на ХХ в. е голизмът. Голисткият модел за държавно управленле бе част от многообразието на идеи във френската политическа мисъл. Повечето от тях отдавна са забравени не само в света, но и в самата Франция, докато докрината на дьо Гол надживя своя създател. Измина половин век от нейното прилагане, а и днес тя продължава да е актуална в основните си компоненти. Най-яркото доказателство за това е фактът, че следващите френски президенти не направиха съществени изменения в модела на политическо управление, утвърден от дьо Гол след 1958 г.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Човекът, който създаде съвременна Франция (Политически портрет на генерал Шарл дьо Гол.pdf