Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Александар Язич
Заглавие: Обществените линии на разделението в Украйна
Резюме:

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЛИНИИ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО В УКРАЙНА

Александар Язич

Авторът на статията разглежда етническите, религиозните и социално-икономическите разделения в Украйна. Част от населението на Украйна има ясно чувство за национална идентичност. Но съществува друга дилема, която още повече усложнява етническата структура. Религиозните разделения са най-видни. Голям брой религиозни организации в Украйна ги правят дори по-очевидни. Точно както в бившите социалистически републики, след разпадането на Съветския съюз и промяната в икономическата система в Украйна социалноикономичските разделения започват да стават все по-силни, което също става очевидно . благодарение на новопоявилите се олигархични групи. Посоката на външната политика, т. е. вземането на решение относно интегрирането в НА ТО и в ЕС или създаването на по-тесни връзки с Русия, ще зависи от промените в тези три социални линии на разделение.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Обществените линии на разделението в Украйна.pdf