Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Николай Попов
Заглавие: Взаимодействие между правото и морала в международните отношения
Резюме:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРАВОТО И МОРАЛА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Гл. ас. д-р Николай Попов

В статията е представена необходимостта от анализирането и осмислянето на интегративните връзки и взаимодействия между правото и морала в международните отношения при условията на глобализация на човешкото общество. Правните и моралните норми регулират поведението на човека във всички сфери на човешкия живот. От тяхното съблюдаване зависят нормалното развитие на обществото и проявленията на неговите дефекти.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Взаимодействие между правото и морала в международните отношения.pdf