Публикации

.

Година: 2010
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Елеонора Пенчева
Заглавие: Симон Боливар
Резюме:

СИМОН БОЛИВАР

Доц. д-р Елеонора Пенчева

Статията предлага политически портрет на Симон Боливар Освободителя, героя, на когото е наречена цяла държава. Боливар пръв се опитва да реализира идеята на Франсиско де Миранда за превръщането на континента във "велико братство на народите". Разкрити са новите принципи в международните отношения в Латинска Америка, които Боливар поставя на Панамския конгрес през 1926 г. - първия опит за създаване на система за колективна сигурност в защита на мира, независимостrа · и суверенитета. Боливар е първият политик в Латинска Америка и в света, който предлага създаването на Министерство на морала с надеждата "морална власт" да заздрави елементите на управленската машина. Статията разглежда връзката между идеите на световните водачи и осъзнаването на масите, които ги следват.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Симон Боливар.pdf