Публикации

.

Година: 2010
Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Ана Страшимирова
Заглавие: Правна същност на регистрацията на корабите
Резюме:

ПРАВНА СЪЩНОСТ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КОРАБИТЕ

Гл. ас. д-р Ана Страшимирова

В статията се разглеждат въпросите относно регистрацията на корабите. Авторът акцентира на промените, които са направени в Кодекса на търговското корабоплаване през 2002 г. Анализират се видовете регистрови книги. Специално внимание е отделено на регистровите книги за вписване на кораби в строеж и на регистровите книги за корабите, наети при условията на договор за беърбоут чартър.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Правна същност на регистрацията на корабите.pdf