Публикации

.

Година: 2010
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Габриела Белова
Заглавие: Космическите отпадъци и международното право
Резюме:

КОСМИЧЕСКИТЕ ОТПАДЪЦИ И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

Доц. д-р Габриела Белова

Докато през 60-те години на :ХХ век усилията на човечеството са били насочени към завладяването на космоса, то сега се налага международната общност да бъде активно ангажирана с проблемите на космическия боклук.В редица случаи отпадъците, които са пряк резултат от съзнателна човешка дейност, създават сериозна заплаха за функциониращите космически апарати, преди всичко за пилотираните. В някои случаи големи по обем обекти или такива, съдържащи опасни материали (ядрени, токсични и др.), могат да представляват пряка опасност и за Земята. Авторът се спира на определенията за "космически отпадък"' разработени в рамките на Комитета на ООН за използване на космоса за мирни цели, както и на 66-та конференция на .Асоциацията по международно право в Буенос Айрес. Отделено е внимание на Резолюция А/62/217 от 1 февруари 2008 г., с която Общото събрание на ООН одобрява ръководните принципи за предотвратяване на образуването на космически боклук, приети от Комитета по използване на космоса за мирни цели.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Космическите отпадъци и международното право.pdf