Публикации

.

Година: 2012
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Солунка Попова
Заглавие: Гаранционна отговорност за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Гаранционна отговорност за изпълнени строителни и монтажни работи,.pdf