Публикации

.

Година: 2013
Брой: 1 и 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Георги Георгиев
Заглавие: Началото на модерната албанска държава, видяно от един български дипломат
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 23 Началото на модерната албанска държава, видяно от един български дипломат.pdf