Публикации

.

Година: 2023
Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

Проф. д-р Габриела Белова, гл. ас. д-р Анна Христова

PNR данни – историческо развитие и защита към настоящия момент / 7

Georgi Chankov, ScD, Associated Professor at UNWE, Sofia

Contemporary Concepts of Leadership and Power and the Case with Bulgaria / 31

Nikolay Marin, Associate Professor

Algorithmic state as a new paradigm in contemporary constitutional and European law / 41

Виктор Синански, гл. ас. д-р Диана Иванова

От коалиция към съперничество. Разривът в междусъюзническите отношения и началото на Студената война / 60

Д-р Станислав Станев

Реакцията на Република Северна Македония към българските културни клубове през призмата на чл. 11 от Договора за добросъседство,

приятелство и сътрудничество, сключен с Република България / 75

Докт. Десислава Ахладова

Ескалация на домашното насилие и законодателни решения за подобряване на нормативната база / 92

Докт. Александър Янков Криминализирането на речта на омразата в рамките на Европейския Съюз / 106

Stylianos Kafestidis, PhD Student

Greek concerns about power gambit in the Eastern Mediterranean / 114

Докт. Денис Венциславов

Преформулиране на теоретичните основи на политическия реализъм / 129

Приложения

Agreement on Ending the War and Restoring the Peace in Viet-Nam. Signet at Paris on 27 January 1973

Нашите автори

Пълен текст - pdf: PDF document 2-sadarzhanie-1-2023.pdf