Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Интервю с председателя на Издателския' съвет Проф. д-р Александър Воденичаров, член на Висшия съдебен съвет, декан на Правно-историческия факултет
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 Интервю с председателя на Издателския съвет Проф. д-р Александър Воденичаров, член на Висшия съдебен съвет, декан на Правно-историческия факултет.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Милан Миланов, главен редактор
Заглавие: Външната политика на България и ролята на академичната мисъл
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Външната политика на България и ролята на академичната мисъл.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Чл. кор. Георги Марков
Заглавие: 125 години независима България между васалността и ограничения суверенитет
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 125 години независима България между васалността и ограничения суверенитет.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Йордан Величков
Заглавие: САЩ и проблемите на Персийския залив в началото на XXI век
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 САЩ и проблемите на Персийския залив в началото на XXI век.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Искра Баева
Заглавие: Балканите, България и Русия - заедно или поотделно по пътя към Европейския съюз
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Балканите, България и Русия - заедно или поотделно по пътя към Европейския съюз.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Жан-Лу Кюн-Делфорж, посланик на Република Франция
Заглавие: Международният закон - ключ към международната стабилност
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Международният закон - ключ към международната стабилност.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Ст. н. с. Николай Котев
Заглавие: От афганистанското гнездо на осите към съвременния тероризъм
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 От афганистанското гнездо на осите към съвременния тероризъм.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Евгени Александров
Заглавие: Актуални тенденции в теорията на международните отношения
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Актуални тенденции в теорията на международните отношения.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р на юрид. науки Владимир Котляр
Заглавие: Иракският казус и международното право
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 9 Иракският казус и международното право.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Николай Кочев
Заглавие: Към въпроса за външнополитическата роля на християнството
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Към въпроса за външнополитическата роля на християнството.pdf