Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и:
Заглавие: 0.1ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 ред.-колегия.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 съдържание.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Доц. д-р Наталия Бекярова
Заглавие: Възможната нова война в Южен Кавказ
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 Възможната нова война в Южен Кавказ.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов
Заглавие: Основни насоки в периодизацията на немската международноправна доктрина
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Основни насоки в периодизацията на немската международноправна доктрина.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Гл. ас. Мария Хаджипетрова-Лачова
Заглавие: Перспективи пред френско-либийските отношения след 2011 г.
Резюме:

ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ФРЕНСКО-ЛИБИЙСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
СЛЕД 2011 Г.
Гл. ас. Мария Хаджипетрова-Лачова

В статията се проследяват променливите френско-либийски отношения от края на 60-те години до днес. Авторът обръща внимание върху развитието на бъдещите търговско-икономически връзки между Франция и Либия след падането на режима на Муамар Кадафи през 2011 г.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Перспективи пред френско-либийските отношения след 2011 г..pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Гл. ас. Златка Гергинова
Заглавие: Роля и позиции на Германия по отношение на бъдещата икономическа и валутна политика на ЕС
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Роля и позиции на Германия по отношение на бъдещата икономическа и валутна политика на ЕС.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Владимир Зиновиев
Заглавие: Стратегия на България за новия програмен период на ЕС 2014 – 2020
Резюме:

СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ЕС 2014-2020
Владимир Зиновиев


Темата за новия програмен период на ЕС 2014-2020 е изключително актуална в последните няколко месеца. В статията авторът разглежда стратегиите, предвидени по отделните оперативни програми (“Траснпорт”, “Регионално развитие”, “Околна среда”, “Конкурентоспособност”, “Развитие на човешките ресурси”) в различните сектори, трудностите при усвояването на средствата и целите, които амбициозно си поставя ЕС до 2020 г. чрез програмата“Европа 2020”. Чрез статията се прави и един научен анализ на основните политики, които Съюзът желае да проведе чрез своите програмни инструменти в България в планирания период и целите, които желае да постигне, за да се повиши благосъстоянието и качеството на живота на целевите групи.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Стратегия на България за новия програмен период на ЕС 2014 – 2020 г..pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Владимир Бабанов
Заглавие: Значението на Източна Азия за прехода на международната система
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Значението на Източна Азия за прехода на международната система.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Пламен Иванов
Заглавие: Година след началото в Сирия: настъпва ли повратна точка?
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Година след началото в Сирия настъпва ли повратна точка.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Анета де ла Мар
Заглавие: Външната политикана Колумбия в прехода към новото хилядолетие
Резюме:

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА КОЛУМБИЯ В ПРЕХОДА КЪМ НОВИЯ ВЕК
Анета де ла Мар


Външната политика на Колумбия през XX век и в начaлото на новия век следва две различни, понякога тотално противоположни, парадигми: Respice Polum (Погледни полюса), дава се преиоритет на отношенията със САЩ, а другата е Respice semilia (Погледни подобните), обръщане на внимание на връзките с латиноамериканските държави. През последните години на XX век и началото на новия век колумбийското правителство провежда възможно най-тясно свързаната със САЩ политика относно помощта, която получава, за да води упешно борбата с партизанските групи и наркотрафика в страната. През 2010 година новият президент Сантос се връща към политиката на Погледни подобните и Колумбия вече може безпрепятствено да се включи впроцеса на интеграция на Латинска Америка.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Външната политикана Колумбия в прехода към новото хилядолетие.pdf