Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Проф. д-р Пенчо Пенев
Заглавие: Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Проф. д-р Стойко Стойков, д-р Петър Маринов, Йосиф Кочев
Заглавие: Сигурността и несигурността – основни елементи в генезиса на понятието „национална сигурност”
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Сигурността и несигурността – основни елементи в генезиса на понятието „национална сигурност”.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Доц. д-р Иван Цветанов
Заглавие: Обзор на някои емблематични решения от практиката на Европейския съюз по приложение на доктрината за съществените съоръжения
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Обзор на някои емблематични решения от практиката на Европейския съюз по приложение на доктрината за съществените съоръжения.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Д-р Анна Христова
Заглавие: Нови тенденции в политиката на ЕС по изменение на климата
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Нови тенденции в политиката на ЕС по изменение на климата.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Д-р Теодора Делисивкова
Заглавие: Правна уредба на политиката за развитие в Република България
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Правна уредба на политиката за развитие в Република България.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Владимир Бабанов
Заглавие: Ще запази ли Америка статута си на глобална суперсила?
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Ще запази ли Америка статута си на глобална суперсила.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Татяна Петкова
Заглавие: Александър Дугин – за Русия между „евразийството” и „многополярната глобализация”. Нужно ли е да се бори Русия с „шестата колона”?
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 9 Александър Дугин – за Русия между „евразийството” и „многополярната глобализация”. Нужно ли е да се бори Русия с „шестата колона”.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Научни дискусии
Заглавие: Европейският съюз, Турция и кризата в Сирия Среща дискусия, проведена на 6 февруари 2014 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Европейският съюз, Турция и кризата в Сирия Среща дискусия, проведена на 6 февруари 2014 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и:
Заглавие: Отбелязани годишнини
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 11 Отбелязани годишнини.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Доц. д-р Николай Марин
Заглавие: „Русия – НАТО и средата на сигурност след Студената война“, монографично изследване на проф. д-р Надя Бояджиева
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 12 „Русия – НАТО и средата на сигурност след Студената война“, монографично изследване на проф. д-р Надя Бояджиева.pdf