Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Бойко Вълчев
Заглавие: Постигане на приемственост в българската политика спрямо Русия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Постигане на приемственост в българската политика спрямо Русия.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Докторант Илиан Точев
Заглавие: Правомощия и методи на влияние на националните парламенти в европейската политическа система
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 9 Правомощия и методи на влияние на националните парламенти в европейската политическа система.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Теодора Георгиева
Заглавие: Отне ли интернет свободата и тайната на кореспонденцията?
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Отне ли интернет свободата и тайната на кореспонденцията.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Галина Писарска
Заглавие: Правото „да бъдеш забравен“ във виртуалното пространство
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 11 Правото „да бъдеш забравен“ във виртуалното пространство.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Кристина Панова
Заглавие: Образованието – право и задължение
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 12 Образованието – право и задължение.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: корица
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1red.-колегия.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 съдържание.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Посланик Марси Рийс
Заглавие: Върховенството на закона
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 Върховенството на закона.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Проф. д-р Милан Миланов
Заглавие: Суверенитетът днес – въпрос на равновесие и взаимодействие
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Суверенитетът днес – въпрос на равновесие и взаимодействие.pdf