Текущ брой

 

ISSN 2367-5373

Съдържание

PNR данни – историческо развитие и защита към настоящия момент стр.7
Contemporary Concepts of Leadership and Power and the Case with Bulgaria стр.31
Algorithmic state as a new paradigm in contemporary constitutional and European law стр.41
От коалиция към съперничество. Разривът в междусъюзническите отношения и началото на Студената война стр.60
Реакцията на Република Северна Македония към българските културни клубове през призмата на чл. 11 от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество, сключен с Република България стр.75
Ескалация на домашното насилие и законодателни решения за подобряване на нормативната база стр.92
Криминализирането на речта на омразата в рамките на Европейския Съюз стр.106
Greek concerns about power gambit in the Eastern Mediterranean / стр.114
Преформулиране на теоретичните основи на политическия реализъм стр.129

Приложения  Agreement on Ending the War and Restoring the Peace in Viet-Nam. Signet at Paris on 27 January 1973

Нашите автори

Last modified: Tuesday, 1 August 2023, 10:20 AM