За списанието

Списание "Международна политика" е издание на Правно-историческия факултет на Югозападния унииверситет "Неофит Рилски" - Благоевград.

История

Цели

Екип

Послание

Последно модифициране: петък, 15 март 2019, 13:59